• Samen betrokken. Samen zorgen. Samen Sterk.

  • Start vrijwilligers introductiecursus: 4 maart 2020

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Oost-Gelderland

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In de eigen, vertrouwde omgeving. Omringd door mensen die van hen houden. Vaak neemt de levenspartner, een familielid, vriend(in) of goede buur als vanzelfsprekend de verzorging op zich. Deze verzorging door een naaste noemt men mantelzorg. Mantelzorgers bieden een ernstig zieke persoonlijke verzorging en begeleiding naast de professionele thuiszorg.

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Oost-Gelderland (VPTZ) zijn er om u bij deze taak te ondersteunen door de zorg voor uw partner, kind, familielid of vriend(in) een aantal uren over te nemen. Zij vervangen niet de professionele zorg. Bent u zelf degene die ziek is? Ook dan kunt u contact met VPTZ opnemen en een beroep doen op de hulp van onze vrijwilligers.

Op deze website vindt u informatie over onze stichting. Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

VPTZ Oost-Gelderland

Er zijn in Oost-Gelderland vijf verschillende lokale VPTZ stichtingen. Deze vijf stichtingen zijn verenigd in de koepelorganisatie 'Federatie VPTZ Oost-Gelderland' en zijn aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ Nederland te Amersfoort.

Meer informatie

VPTZ Nederland

Inmiddels telt de VPTZ landelijk ruim 10.000 vrijwilligers, verdeeld over 210 lidstichtingen. Ook de vrijwilligers van hospices en bijna-thuis-huizen zijn bij VPTZ aangesloten. De VPTZ stichtingen in Oost-Gelderland kunnen ingeschakeld worden bij ondersteuning en hulp aan terminaal zieken en hun naasten.

Meer informatie

Meer informatie

Er is een algemene informatiefolder en een DVD beschikbaar. Maar ook online informatie video's over het werk van VPTZ.
Klik voor meer informatie over één van de VPTZ stichtingen in Oost-Gelderland op onderstaande button.

Meer informatie

Donaties zijn altijd welkom!

Misschien heeft u onlangs gebruik gemaakt van de VPTZ en draagt u ons werk een warm hart toe. Het werk van de VPTZ is kosteloos. Voor ons belangrijke en zinvol werk hebben we uw financiële steun nodig. Uw giften zijn dan ook meer dan welkom.
Klik op de button voor informatie en adresgegevens over de vijf stichtingen.

Wat doen we?

Het belangrijkste wat onze vrijwilligers doen is 'er zijn'. VPTZ-vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om kwalitatief goede zorg te bieden. Ze mogen pas daadwerkelijk hulp verlenen nadat ze een opleiding gevolgd hebben. Daarnaast worden ze altijd begeleid door een ervaren coördinator. Ze verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar verlenen dezelfde zorg die familie of naasten bieden.

U kunt hierbij denken aan taken als:

  • Waken bij de terminale patiënt, in overleg 's nachts of overdag
  • Verzorgen van de patiënt (draaien in bed, helpen bij drinken en eten, enzovoort)
  • Ondersteunen van de mantelzorger
  • Luisteren en 'er zijn'
  • Signaleren en bespreken van eventuele veranderingen

Het doel van onze vrijwilligers is om het de zieke zo comfortabel mogelijk te maken, zodat u als mantelzorger de mogelijkheid heeft om even rustig te slapen, boodschappen te doen, andere zaken te regelen of gewoon even tot rust te komen. Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd en betrokken, bieden een helpende hand, een luisterend oor, een wakend oog en respecteren de privacy van de zieke en zijn of haar omgeving. U kunt met de VPTZ afspraken maken voor inzet van vrijwilligers in de thuissituatie en in zorginstellingen.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg in de laatste levensfase is erop gericht om het de terminaal zieke zo comfortabel mogelijk te maken. Er wordt niet alleen naar lichamelijke klachten (zoals pijn, benauwdheid of obstipatie) gekeken, maar ook psychische problemen (zoals angst of depressiviteit) krijgen aandacht. Verschillende stichtingen bieden een vorm van palliatieve zorg. VPTZ-stichtingen ondersteunen de mantelzorgers die een terminaal zieke thuis of in een instelling verzorgen. Verpleeg- en verzorgingstehuizen, maar soms ook ziekenhuizen, hebben vaak een palliatieve afdeling. Ook zijn er hospices en bijna-thuis-huizen voor mensen die niet thuis kunnen sterven, maar toch in een 'huiselijke' sfeer willen verblijven.

Terminale zorg

Terminaal betekent feitelijk in de laatste fase en wordt voornamelijk gebruikt in de gezondheidszorg voor patiënten die spoedig aan een ongeneeslijke aandoening gaan overlijden.

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Oost-Gelderland (VPTZ) zijn er om u bij deze taak te ondersteunen door de zorg voor uw partner, kind, familielid of vriend(in) een aantal uren over te nemen. Zij vervangen niet de professionele zorg. Bent u zelf degene die ziek is? Ook dan kunt u contact met VPTZ opnemen en een beroep doen op de hulp van onze vrijwilligers.

Op deze website vindt u informatie over onze stichting. Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws

19 november 2019

Samen van Betekenis- jij maakt het verschil!

Koninklijke onderscheiding voor Louise Runia

De VPTZ kijkt met trots terug op het VPTZ-congres 'Samen van Betekenis - Jij maakt het verschil!' dat begin oktober plaatsvond. Het was een dag vol inspiratie, ontmoeting en discussie. De VPTZ mocht niet alleen ruim 600 deelnemers, maar ook Koningin Máxima en minister Hugo de Jonge als speciale gasten ontvangen.

lees verder